• 0( 0 סקירות )
    0 תלמידים

    רבים מהעוסקים ב-NLP מתייחסים אל מודל מילטון כאל היהלום החבוי בהכשרת הבסיס ב-NLP. אם נחשוב על כך, נוכל להבין בדיוק…

    1,499.94